برنامه بازاریابی

آتش بازی - لوازم آتش بازی - فروش وسایل نور افشانی با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ آتش بازی - لوازم آتش بازی - فروش وسایل نور افشانی یا کالاهای آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

Design by : Atashbazi.ir

Copyright by Atashbazi.ir © 2014 | All right

اجرای آتش بازی